• وزن: 125 گرم
  • بسته بندی: نمکساب استوانه ای کریستالی
  • ابعاد دانه: دانه ریز 0.5 تا 1.5 میلی‌متری
  • همراه با زعفران