• وزن: 250 گرم
  • بسته بندی: پاکتی
  • ابعاد دانه: دانه ریز 0.5 تا 1.5 میلی‌متری
  • همراه با زعفران